Tuesday 8th March 2016

Nets-info: Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of card platform, scheduled 3 years ago

Nets-info: Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of card platform

INFORMATION Korttransaktioner vil blive afvist i to perioder af op til 5 minutters varighed mandag den 14/3-2016 i tidsrummet kl. 02.00 til kl. 05.00.

ÅRSAG Afvisningen af korttransaktioner skyldes en planlagt vedligeholdelse af vores kortplatform.

          • ENGLISH VERSION - - - - -

INFORMATION Card transactions will be rejected during two periods of up to 5 minutes between 02.00 and 05.00 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2) on Monday 14/3-2016.

REASON Card transactions will be rejected due to planned maintenance of our card platform.

TECHNICAL DESCRIPTION

Best regards

Change Management Nets A/S, CVR: 20016175