Thursday 19th January 2017

Nets-info: Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of card platform, scheduled 2 years ago

Nets-info: Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of card platform

INFORMATION Korttransaktioner vil blive afvist i perioder af op til 5 minutters varighed mandag den 23/1-2017 i tidsrummet kl. 2.00 til kl. 5.00.

ÅRSAG Afvisningen af korttransaktioner skyldes en planlagt vedligeholdelse af vores kortplatform.

          • ENGLISH VERSION - - - - -

INFORMATION Card transactions will be rejected during some periods of up to 5 minutes between 02.00 and 05.00 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2) on Monday 23/1-2017.

REASON Card transactions will be rejected due to planned maintenance of our card platform.

Best regards

Change Management


Nets A/S, CVR: 20016175