Wednesday 13th September 2017

Nets-info: Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of the card platform, scheduled 2 years ago

INFORMATION Dankort og internationale korttransaktioner (f.eks. MasterCard, Visa, JCB og Amex) vil blive afvist i perioder af op til 30 minutters varighed 18.09.2017 i tidsrummet kl. 02:00 til kl. 05:00.

Ã…RSAG Afvisningen af korttransaktioner skyldes en planlagt vedligeholdelse af vores kortplatform.

          • ENGLISH VERSION - - - - -

INFORMATION Dankort and international card transactions (e.g. MasterCard, Visa, JCB and Amex) will be rejected during periods of up to 30 minutes between 02:00 and 05:00 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2) on 18.09.2017.

REASON Card transactions will be rejected due to planned maintenance of our card platform.