Wednesday 4th October 2017

Nets-info: Ekatraordinær serviceopdatering på kortplatformen / Extraordinary planned maintenance of card platform, scheduled 2 years ago

INFORMATION Dankort og Internationale Korttransaktioner(f.eks. Mastercard, Visa, JCB and AMEX) vil blive afvist i en periode af op til 5 minutters varighed d. 08.10.2017 i tidsrummet kl. 03:30 til kl. 05:00.

ÅRSAG Afvisningen af korttransaktioner skyldes en ekstraordinær planlagt vedligeholdelse af vores kortplatform.

          • ENGLISH VERSION - - - - -

INFORMATION Dankort and International Card Transactions(e.g. MasterCard, Visa, JCB and Amex) will be rejected during a period of up to 5 minutes between 03:30 and 05:00 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2) on 08.10.2017.

REASON Card transactions will be rejected due to an extraordinary planned maintenance of our card platform.

Best regards

Change Management Nets A/S, CVR: 20016175