Wednesday 5th August 2015

api.quickpay.net Potentielle udfordringer med callbacks

Enkelte merchants har meldt om problemer med at deres callbackurls ikke kaldes.

Vi er i færd med at undersøge hvad det skyldes, og forventer en snarlig afklaring.

I den forbindelse vil det også blive prioriteret, man efterfølgende kan få "replayed" evt. fejlede callbacks.

Vi vender tilbage, når vi ved mere konkret.