Wednesday 5th August 2015

payment.quickpay.net De tidligere meldte problemer m. callbackurls er nu løst.

Det problem som enkelte merchants oplevede med at callbackurls ikke blev kaldt er nu løst.