Wednesday 12th August 2015

Nets-info: Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of card platform, scheduled 4 years ago

INFORMATION Korttransaktioner vil blive afvist i to perioder af op til 5 minutters varighed mandag den 17/8-2015 i tidsrummet kl. 02.00 til kl. 05.00

Ã…RSAG Afvisningen af korttransaktioner skyldes en planlagt vedligeholdelse af vores kortplatform.

          • ENGLISH VERSION - - - - -

INFORMATION Card transactions will be rejected during two periods of up to 5 minutes between 02.00 and 05.00 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2) on Monday 17/8-2015.

REASON Card transactions will be rejected due to planned maintenance of our card platform.

Best regards

Change Management


Nets A/S, CVR: 20016175