Friday 28th August 2015

Nets-info: Ekstraordinær serviceopdatering på kortplatformen / Extraordinary maintenance of card platform, scheduled 4 years ago

INFORMATION Nets afholder et ekstraordinært servicevindue på kortplatformen fra søndag den 30. august 2015 kl. 23:00 til mandag den 31. august 2015 kl. 05:00. Korttransaktioner kan blive afvist i tre perioder af op til 2 minutters varighed i tidsrummet fra kl. 04.00 til kl. 04.30.

ÅRSAG Afvisningen af korttransaktioner skyldes ekstraordinær vedligeholdelse af vores kortplatform.

          • ENGLISH VERSION - - - - -

INFORMATION Nets is having an extraordinary service window on the card platform from Sunday the 30th of August 2015 at 23:00 to Monday the 31st of August 2015 at 05:00. Card transactions might be rejected during three periods of up to 2 minutes between 04.00 and 04.30 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2).

REASON Card transactions might be rejected due to extraordinary maintenance of our card platform.

Best regards

Change Management Nets A/S, CVR: 20016175