Thursday 3rd September 2015

api.quickpay.net Callbacks afvikles

Callback afvikles løbende, imens vi dels har styrket overvågningen, og dels arbejder på en løsning, der holder leveringstiden på callback nede.