Tuesday 22nd December 2015

Nets-info: Ekstraordinær serviceopdatering på kortplatformen / Extraordinary maintenance of card platform, scheduled 4 years ago

Nets-info: Ekstraordinær serviceopdatering på kortplatformen / Extraordinary maintenance of card platform

INFORMATION Korttransaktioner kan blive afvist i perioder af op til 10 minutters varighed lørdag den 26/12-2015 i tidsrummet kl. 0.00 til kl. 05.00.

ÅRSAG Afvisningen af korttransaktioner skyldes ekstraordinær vedligeholdelse af vores kortplatform.

          • ENGLISH VERSION - - - - -

INFORMATION Card transactions can be rejected during periods of up to 10 minutes between 00.00 and 05.00 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2) on Saturday 26/12-2015.

REASON Card transactions will be rejected due to extraordinary maintenance of our card platform.

Best regards

Change Management Nets A/S, CVR: 20016175 Lautrupbjerg 10, DK-2750 Ballerup Switchboard +45 44 68 44 68, www.nets.eu | it-change-management-dk@nets.eu