All systems are operational
Scheduled Maintenance
Nets-info: Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of card platform

Nets-info: Serviceopdatering på kortplatformen / Planned maintenance of card platform

INFORMATION Korttransaktioner vil blive afvist i perioder af op til 5 minutters varighed mandag den 23/1-2017 i tidsrummet kl. 2.00 til kl. 5.00.

ÅRSAG Afvisningen af korttransaktioner skyldes en planlagt vedligeholdelse af vores kortplatform.

          • ENGLISH VERSION - - - - -

INFORMATION Card transactions will be rejected during some periods of up to 5 minutes between 02.00 and 05.00 CET (GMT+ 1) (in summer: CEST/GMT +2) on Monday 23/1-2017.

REASON Card transactions will be rejected due to planned maintenance of our card platform.

Best regards

Change Management


Nets A/S, CVR: 20016175

Past Incidents

Saturday 21st January 2017

No incidents reported

Friday 20th January 2017

No incidents reported

Thursday 19th January 2017

No incidents reported

Wednesday 18th January 2017

No incidents reported

Tuesday 17th January 2017

No incidents reported

Monday 16th January 2017

No incidents reported

Sunday 15th January 2017

No incidents reported